Välkommen!

Välkommen!

Hej och välkommen till min hemsida och blogg! Huvudfokus för den här hemsidan är bloggen, där jag skriver om data engineering och and IT-relaterade saker. Jag skriver också om matematik och fysik som intresserar mig.

Vem är jag?

En bild på Dan Lilja

Jag jobbar som Senior Data Engineer hos Combient Mix där jag jobbar på både interna och externa projekt för våra kunder. På mina projekt har jag huvudsakligen jobbat med Google Cloud och Microsoft Azure molnplattformarna och använt Python, C#, Kubernetes och Docker. Jag har också erfarenhet av Hadoop, Spark och Ansible och har utöver data engineering också undervisat i data science.

Förutom mina jobberfarenheter är jag också en stor vurmare av Linux och gillar att programmera i funktionella programmeringsspråk, främst Scala och Haskell. Dessutom har jag en stark bakgrund inom matematik, i synnerhet dynamiska system, som var ämnet för min doktorsavhandling, och differentialgeometri och topologi, som var ämnet för min masteruppsats. Jag har också ett stort intresse för fysik.

Matematik

Ämnet för min dokrtorsavhandling är dynamiska system med ett fokus på renormalisering av exakta symplektiska twist-avbildningar i planet och deras invarianta Cantormängder. Dynamiska system beskriver hur saker och deras egenskaper förändras över tid. Till exempel kan man med dynamiska system beskriva hur en partikel rör sig under påverkan av en kraft som till exempel gravitationen, hur koncentrationerna för olika ämnen förändras under en kemisk reaktion eller hur antalet fiskar i en sjö förändras från år till år. Jag planerar att skriva en serie bloggposter om dynamiska system i allmänhet och ämnet för min doktorsavhandling i synnerhet för den som är intresserad av att lära sig mer.

Innan jag doktorerade i dynamiska system så var jag främst inriktad på differentialgeometri och topologi och skrev min masteruppsats om Legendriska approximeringar i kontaktgeometri. Jag planerar även att skriva en serie bloggposter om detta ämne för den som vill lära sig mer.